About Us OUR TOPPERS

Our Overall Toppers List 2018 - 2019


Class X Toppers

Aradhva Agrawal
96.4%
Richa Singh
95.0%
Rajat Prakash Gautam
94.2%
Manvi Gupta
94.2%
Tanishq Varshney
94.0%
Vedansh Gupta
94.0%
Madhav Bansal
93.8
Anushka Varshney
93.4%
Palak Varshney
92.0%
Saurandh Manik
93.0%
Siddharth Aasal
92.8%
Anshika Bansal
92.2%
Jatin Kumar
92.2%
MohitKr Saini
92.2%
Vansh Kumar
92.2%

Class XII Toppers

Tanya Rastogi
95.75%
Shikhar Sharma
95.5%
Kshitiz Varshney
94.75%
Harshit Agarwal
91.75%
Aryan Manik
91.25%
Prabh Simran
89.75%
Vidhi
89.75%
Ashish Kumar
89.5%
Dhanendra Singh
89.25%
Sanskar Varshney
89.25%
Rishi Arora
89.0%
Sanskar Varshney
87.75%